Wersja: b88947d0-303b-41f3-aee4-98a76e1602e1

Autor: Martin Keegan

Czas: October 30, 2011, 23:21 (Etc/UTC)

Wiadomość w logu:

REST API: Update object budget-of-main-kinzig-kreis

Zmiany

Zbiory danych

Tagi zbioru danych

Grupy