Wersja: dcee43b1-d3aa-4b39-9d43-a3929c64c670

Autor: www.ckan.net

Czas: March 9, 2012, 17:02 (Etc/UTC)

Wiadomość w logu:

REST API: Update object

Zmiany

Zbiory danych

Tagi zbioru danych

Grupy