История

Версия Время Автор Запись в лог
e2f8b4... Октябрь 10, 2013, 20:28 (Etc/UTC) None None
f9fe8f... Декабрь 18, 2012, 15:53 (Etc/UTC) Mathieu d'Aquin Edited settings.
4d480d... Февраль 16, 2012, 20:46 (Etc/UTC) Enrico Daga
467d49... Февраль 16, 2012, 20:44 (Etc/UTC) Enrico Daga
e612f1... Октябрь 7, 2011, 16:51 (Etc/UTC) Richard Cyganiak
5f4fb2... Сентябрь 6, 2011, 15:33 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
926997... Август 29, 2011, 16:42 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
bff734... Август 29, 2011, 16:42 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
2e5727... Август 29, 2011, 16:16 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI
f5d38b... Август 29, 2011, 16:09 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI
779905... Август 29, 2011, 14:30 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI
547650... Август 29, 2011, 14:28 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI
64e2a7... Август 29, 2011, 14:25 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI
3bb88c... Август 29, 2011, 14:24 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI Re-fixed formats in the resource table
a5c76d... Август 29, 2011, 07:35 (Etc/UTC) https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawmS2yeQUO8bDDzjKld3oOirbGGaicjI0WI Fixed format of all resources in the Resources table Added some example resources
e44b07... Август 10, 2011, 12:53 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
eab8af... Июль 24, 2011, 12:00 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
ba2e2f... Июль 23, 2011, 13:04 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
3a3d05... Июль 22, 2011, 14:26 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
f64a52... Июль 19, 2011, 11:20 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
b40059... Июль 13, 2011, 10:42 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-cnr-it
9ac752... Июль 13, 2011, 10:15 (Etc/UTC) Anja Jentzsch added example URI
e71b0b... Июль 1, 2011, 14:54 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
8e88e1... Июль 1, 2011, 14:52 (Etc/UTC) PlanetDataEditor