A short title for the dataset

Dáta a Dátové zdroje

Tento dataset neobsahuje dáta

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 19:49 (Etc/UTC)
Vytvorené Apríl 10, 2012, 14:17 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus