Air Pollution Measuring Stations

Contains information and locations of air pollution stations in Greece. In part of records,the geographical location is missing.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://geodata.gov.gr/
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 19:31 (Etc/UTC)
Vytvorené Február 14, 2012, 18:59 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus