Bitzi

Data exposed: collaborative file describing service

Size of dump and data set: 330,026 discrete files, 270MB uncompressed

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://bitzi.com/
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 19:59 (UTC)
Vytvorené Október 27, 2009, 19:01 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus