Toto je staré spracovanie tohto datasetu upravované v August 10, 2011, 12:48 (Etc/UTC). Môže sa výrazne líšiť od aktuálnej verzie.

Postal codes Italy (LinkedOpenData.it)

List of postal codes in Italy. Includes street names, city and administrative regions.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj cap-italia-rdf
Autor Linkedopendata.it
Správca Linkedopendata.it
Verzia 1.0
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 20:11 (Etc/UTC)
Vytvorené Február 9, 2011, 17:11 (Etc/UTC)
namespace http://data.linkedopendata.it/cap/resource/
triples 180000
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus