Nepomenovaný zdroj

URL: http://cc.aljazeera.net/

Z výňatku datasetu (abstrakt)

About Select Al Jazeera video footage – at this time footage of the War on Gaza - is available for free to be downloaded, shared, remixed, subtitled and eventually rebroadcasted by users...

Zdroj: Al Jazeera Creative Commons Repository

Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Naposledy zmenené neznámy
Vytvorené neznámy
Formát neznámy
Licencia Creative Commons Attribution
id7cb3f727-bb1f-4dfd-8edb-0aa6ade5b029
package id99488054-5811-4d1b-a5ed-9c88066d73b1
stateactive