Chart of heating degree-days of Greece

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=73&Itemid=
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 20:15 (Etc/UTC)
Vytvorené Február 14, 2012, 18:22 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus