ChemPedia RDF

RDF version of the ChemPedia substances data.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://figshare.com/articles/ChemPedia_as_RDF/681678
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 20:16 (Etc/UTC)
Vytvorené Júl 15, 2011, 11:17 (Etc/UTC)
namespace http://data.kasabi.com/dataset/chempedia-rdf/
triples 4548
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus