voiD description

URL: http://dbpedia.org/void/Dataset

voiD description

Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Naposledy zmenené neznámy
Vytvorené neznámy
Formát meta/void
Licencia Creative Commons Attribution Share-Alike
formatmeta/void
id3b1e8671-2a6c-4ff9-9bae-dfbe20cc47fe
package iddcc6715c-bf94-4a89-bbf3-35933da795a5
position4
resource typefile
revision idd0b5f9c2-f394-4c40-b9fa-c43341589586
stateactive