FlyAtlas

Data exposed: FlyAtlas and Affy D2 probe-to-gene

Size of dump and data set: size?

Notes: also found in the of SPARQL Endpoints

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://code.google.com/p/openflydata/wiki/Flyatlas
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 20:57 (Etc/UTC)
Vytvorené Október 27, 2009, 19:01 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus