OTA boundaries (pre-Kapodistrian)

Administrative boundaries of Local Government Organisation (OTA), Pre-Kapodistrian

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=19&sobi2Id=23&Itemid=
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 23:14 (Etc/UTC)
Vytvorené Február 14, 2012, 18:29 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus