ePrints3 Institutional Archive Collection (RKBExplorer)

Linked Data version of a number of eprints3 archives.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://eprints.rkbexplorer.com/
Autor Hugh Glaser
Posledná aktualizácia Júl 30, 2016, 07:53 (UTC)
Vytvorené August 12, 2010, 11:47 (UTC)
links:rkb-explorer-acm 71613
links:rkb-explorer-budapest 16
links:rkb-explorer-citeseer 99778
links:rkb-explorer-cordis 82
links:rkb-explorer-courseware 6
links:rkb-explorer-curriculum 7
links:rkb-explorer-dblp 102307
links:rkb-explorer-deepblue 1
links:rkb-explorer-deploy 31
links:rkb-explorer-dotac 689624
links:rkb-explorer-epsrc 1
links:rkb-explorer-eurecom 22
links:rkb-explorer-ft 1
links:rkb-explorer-ibm 154
links:rkb-explorer-ieee 570
links:rkb-explorer-irit 306
links:rkb-explorer-jisc 1
links:rkb-explorer-kisti 44
links:rkb-explorer-laas 63
links:rkb-explorer-newcastle 371
links:rkb-explorer-nsf 16
links:rkb-explorer-oai 600388
links:rkb-explorer-pisa 15
links:rkb-explorer-rae2001 25223
links:rkb-explorer-resex 2
links:rkb-explorer-risks 11
links:rkb-explorer-roma 33
links:rkb-explorer-southampton 25786
links:rkb-explorer-ulm 6
links:rkb-explorer-wiki 12
links:semantic-web-dog-food 10
links:southampton-ecs-eprints 804
namespace http://eprints.rkbexplorer.com/id/
shortname ePrints (RKBExplorer)
triples 8417840
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus