ECS Southampton EPrints

This is live data produced by the EPrints server since its upgrade to EPrints v3.2.1 and is distinct from the service provided by RKB Explorer.

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://eprints.ecs.soton.ac.uk/
Autor ECS / Southampton University
Posledná aktualizácia Júl 30, 2016, 07:49 (Etc/UTC)
Vytvorené September 2, 2010, 20:24 (Etc/UTC)
license_link http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
links:ecs 24000
namespace http://eprints.ecs.soton.ac.uk/id/eprint/
triples 1000000
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus