xxxxx

Description

ssss sssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssss

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj xxx
Autor xxx
Správca xx
Verzia xx
Posledná aktualizácia Júl 30, 2016, 07:21 (Etc/UTC)
Vytvorené December 17, 2011, 13:21 (Etc/UTC)
links:freebase 222
namespace http://diwis.imis.athena-innovati
shortname diana
triples 33333
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus