UK GVA Gross Value Added (GDP) output Index

Data set from UK Office for National Statistics

Dáta a Dátové zdroje

Doplňujúce informácie

Pole Hodnota
Zdroj http://www.statistics.gov.uk/statbase/tsdtables1.asp?vlnk=gdpo
Verzia 0.1
Posledná aktualizácia Október 10, 2013, 23:59 (Etc/UTC)
Vytvorené Október 20, 2010, 17:33 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus