Revízia: 66e5dce1-8421-4ac1-a645-a70af75e361c

Autor: OKFN

Časový údaj: 15 December, 2011, 19:02

Správa logu:

REST API: Create object carenergyuseghgemissionsbyregion