Revízia: 7e7fc68b-8097-4d95-9d68-45d0217c58c8

Autor: Anja Jentzsch

Časový údaj: September 6, 2011, 15:31 (Etc/UTC)

Správa logu:

REST API: Update object geowordnet

Zmeny

Datasety

Tagy datasetov

Skupiny