Revízia: 9cbdb61a-bf03-40c7-9e22-fdffc9a022c4

Autor: OKFN

Časový údaj: 15 December, 2011, 19:08

Správa logu:

REST API: Create object mediumtruckenergyuseghgemissions