Revízia: c99a511a-a304-4c0e-85d9-ff3bc2c24b8b

Autor: Anja Jentzsch

Časový údaj: Júl 18, 2011, 23:08 (UTC)

Správa logu:

REST API: Update object rkb-explorer-ibm

Zmeny

Datasety

Tagy datasetov

Skupiny