Revízia: d90d1979-b59e-4dfa-8998-400114eaf6ea

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Apríl 24, 2012, 02:47 (UTC)

Správa logu:

REST API: Update object

Zmeny

Datasety

Tagy datasetov

Skupiny