Revízia: ff553f96-e88c-4fbf-a014-76503c7de596

Autor: www.ckan.net

Časový údaj: Jún 14, 2012, 20:12 (Etc/UTC)

Správa logu:

REST API: Update object 2012-13 Budget

Zmeny

Datasety

Tagy datasetov

Skupiny