História revízií

Revízia Časový údaj Autor Prvok Správa logu
96d6b0... Február 24, 2017, 01:28 (Etc/UTC) ZhuWuXin test REST API: Update object zwx
1fb213... Február 24, 2017, 01:28 (Etc/UTC) ZhuWuXin test REST API: Update object zwx
91f8ec... Február 24, 2017, 01:28 (Etc/UTC) ZhuWuXin test Shanghai Library
a80beb... Február 23, 2017, 15:56 (Etc/UTC) Giuseppe Zileni OpenBUS REST API: Update object openbus
707788... Február 23, 2017, 15:56 (Etc/UTC) Giuseppe Zileni OpenBUS REST API: Update object openbus
350541... Február 23, 2017, 14:52 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
b183f4... Február 23, 2017, 14:50 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
3564d1... Február 23, 2017, 14:43 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
d107e2... Február 23, 2017, 14:42 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
0120d2... Február 23, 2017, 14:41 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
79616a... Február 23, 2017, 14:35 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
64b9b5... Február 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
39dab0... Február 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
bdae97... Február 23, 2017, 14:34 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
a6a35b... Február 23, 2017, 14:29 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
47b5cd... Február 23, 2017, 14:28 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
c6dfda... Február 23, 2017, 14:28 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
48dfaf... Február 23, 2017, 14:21 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
f0ed55... Február 23, 2017, 14:19 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4
2e3b0b... Február 23, 2017, 14:12 (Etc/UTC) Jakub Klímek List of data boxes REST API: Update object cz-test-4