História revízií

Revízia Časový údaj Autor Prvok Správa logu
332df6... 31 Máj, 2016, 08:01 Akihito Nakamura つくば知的資源サイバーモール
9bfc02... 30 Máj, 2016, 18:23 Günter Hipler SRU API for the swissbib repository
ccf39a... 30 Máj, 2016, 18:22 Günter Hipler SRU API for the swissbib repository
c5e566... 30 Máj, 2016, 18:17 Günter Hipler REST API: Update object swissbib-sru-repository
17bc0f... 30 Máj, 2016, 18:17 Günter Hipler SRU API for the swissbib repository REST API: Update object swissbib-sru-repository
9a1d96... 30 Máj, 2016, 18:16 Günter Hipler SRU API for the swissbib repository REST API: Update object swissbib-sru-repository
31e20c... 30 Máj, 2016, 18:14 Günter Hipler SRU API for the swissbib repository REST API: Update object swissbib-sru-repository
1d9f9b... 30 Máj, 2016, 08:29 Gerasimos Razis Influence Tracker Dataset
607cb0... 30 Máj, 2016, 08:26 Gerasimos Razis Influence Tracker Dataset REST API: Update object influence-tracker-dataset
ff4db6... 29 Máj, 2016, 21:22 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
d183fe... 27 Máj, 2016, 14:47 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
00491c... 27 Máj, 2016, 14:29 Oliver Waddell swissjazzorama
271632... 27 Máj, 2016, 14:28 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
cb7a48... 27 Máj, 2016, 14:26 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
954816... 27 Máj, 2016, 14:12 Oliver Waddell swissjazzorama
50219f... 27 Máj, 2016, 14:11 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
93d2de... 27 Máj, 2016, 14:10 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
a7e76c... 27 Máj, 2016, 14:10 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
c3a9ea... 27 Máj, 2016, 14:10 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama
b54984... 27 Máj, 2016, 14:10 Oliver Waddell swissjazzorama REST API: Update object swissjazzorama