1855 Georeferenced Spanish Railways Map

Georeferencied railway Spanish map in 1855

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.iderail.es/2012/02/08/georreferenciacion-del-mapa-del-estado-de-los-ferro-carriles-en-1855/
Autor José Gómez Castaño
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 19:26 (UTC)
U krijua Shkurt 8, 2012, 09:32 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus