2008 Total Facility GHG Emissions by Gas

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.ec.gc.ca/pdb/ghg/onlineData/yearly_summary_e.cfm?year=2008
Autor Environment Canada
Mirëmbajtësi Environment Canada
Versioni Last updated September 14, 2009
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 19:26 (Etc/UTC)
U krijua Dhjetor 15, 2011, 18:59 (Etc/UTC)
Licenca None
department Environment Canada
level_of_government Federal
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus