RDF schema download (

URL: http://aemet.linkeddata.es/files/aemetontologynetworkv2.rar

RDF schema download (.RAR)

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Janar 3, 2013
U krijua I panjohur
Formati meta/rdf-schema
Licenca License not specified
Media typeapplication/rar
Size25 308
formatmeta/rdf-schema
id18a0d78c-d9c4-4206-a0d6-32fc01dfc271
last modifiedover 4 years ago
package idc914d16d-91e2-4e0f-8f45-47c52302c38b
position6
resource typefile
revision id9af37d3f-3be2-4b5e-9b56-43d3e1e86934
stateactive