Average number of days per year with daily rainfall ≥ 25 mm

Impacts & Environmental Change => Weather & Climate

Data released for the BC Apps for Climate Action contest.

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://ontario.hazards.ca/search/show-record-e.html?id=1.28
Autor Canadian Atmospheric Hazards Network
Mirëmbajtësi Canadian Atmospheric Hazards Network
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 19:52 (UTC)
U krijua Dhjetor 15, 2011, 19:00 (UTC)
agency_link http://www.hazards.ca/
category Impacts & Environmental Change
format JPEG, WMF
subtopic Weather & Climate
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus