Bulgarian Parliament Data

Data and material related to the Bulgarian parliament.

  • Members:
  • Original data for MP's: , 2 .. etc
  • Draft legislation:
  • No voting info in committees or plenary

Committee debates:

  • Example:
  • Unstructured HTML

Plenary sessions debates:

See also:

http://parliament.yurukov.net/index_en.html (All info is public Domain)

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.parliament.bg/
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 19:57 (UTC)
U krijua Qershor 5, 2011, 11:06 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus