Animal natural history and life history

An ontology for animal life history and natural history characteristics suitable for populations and higher taxonomic entities.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://bioportal.bioontology.org/ontologies/1530
Autor Animal Diversity Web technical staff
Mirëmbajtësi BioPortal project on behalf of ontology owner.
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 19:58 (UTC)
U krijua Maj 18, 2012, 18:16 (UTC)
links:bioportal-bdo 13
links:bioportal-canco 28
links:bioportal-csp 30
links:bioportal-efo 18
links:bioportal-ehda 18
links:bioportal-envo 13
links:bioportal-ep 19
links:bioportal-ero 13
links:bioportal-galen 18
links:bioportal-gaz 10
links:bioportal-idomal 12
links:bioportal-lnc 28
links:bioportal-mcv 11
links:bioportal-mesh-owl 69
links:bioportal-msh 56
links:bioportal-ncit 75
links:bioportal-nif 33
links:bioportal-nif_cell 15
links:bioportal-nif_dysfunction 15
links:bioportal-npo 10
links:bioportal-oboe-sbc 13
links:bioportal-pato 13
links:bioportal-pma 10
links:bioportal-rcd 31
links:bioportal-snomedct 64
links:bioportal-sopharm 17
published-via http://sparql.bioontology.org
sparql-named-graph http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ADW
triples 2151
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus