AR: State Budget of Argentina

Basic four-level breakdown of the budget for 2011.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Autor Brom, Ricardo
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:08 (Etc/UTC)
U krijua Prill 8, 2011, 19:23 (Etc/UTC)
currency ARS
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus