business.data.gov.uk

Business-related data from data.gov.uk:

Part of package:data-gov-uk.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://business.data.gov.uk/
Autor Data.gov.uk Team
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:48 (UTC)
U krijua Shtator 19, 2010, 20:46 (UTC)
links:research-data-gov-uk 1415
namespace http://business.data.gov.uk/id/company/
triples 15237
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus