Canadian Government Travel and Hospitality Expenses

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://github.com/visiblegovernment/Expense-Visualizer/tree/master/dataset/
Autor Visible Government
Versioni 1
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:11 (Etc/UTC)
U krijua Nëntor 18, 2010, 12:13 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus