Postal codes Italy (LinkedOpenData.it)

List of postal codes in Italy. Includes street names, city and administrative regions.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi cap-italia-rdf
Autor Linkedopendata.it
Mirëmbajtësi Linkedopendata.it
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:11 (UTC)
U krijua Shkurt 9, 2011, 17:11 (UTC)
namespace http://data.linkedopendata.it/cap/resource/
triples 436603
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus