CN 2012

The Combined Nomenclature 2012 is a product scheme classification used to extract statistics.

Authors:

Jose María Alvarez Rodríguez & Jose Emilio Labra Gayo

WESO-University of Oviedo

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.josemalvarez.es/web/2011/11/16/product-scheme-classifications/
Autor Jose María Alvarez Rodríguez at WESO (University of Oviedo)
Mirëmbajtësi Jose María Alvarez Rodríguez
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:20 (Etc/UTC)
U krijua Nëntor 17, 2011, 08:10 (Etc/UTC)
Links CPV 2008 6879
links:http://productontology.org 5110
namespace http://purl.org/weso/pscs/cn/2012/resource
triples 137484
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus