Ky është një verison i vjetër i setit të të dhënave, e modifikuar më Nëntor 16, 2011, 21:47 (Etc/UTC). Mund të dalloj thelbësisht prej versionit momental .

Common Procurement Vocabulary 2008

The Common Procurement Vocabulary (CPV) establishes a single classification system for public procurement aimed at standardising the references used by contracting authorities and entities to describe the subject of procurement contracts.

The dataset created is comprised of CPV 2008 and CPV 2003 codes and the mappings between them.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.josemalvarez.es/web/2011/11/16/product-scheme-classifications/
Autor WESO at University of Oviedo
Mirëmbajtësi Jose María Alvarez Rodríguez
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:24 (Etc/UTC)
U krijua Nëntor 16, 2011, 21:17 (Etc/UTC)
links:http://productontology.org 27224
namespace http://purl.org/weso/pscs/cpv/2008/resource
triples 803311
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus