DataGovIE - Irish Government Data

Irish Government Data. Includes:

  • Irish Census Data from Central Statistics Office
  • Service Indicators of Ireland

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://data-gov.ie/
Autor Sarven Capadisli
Mirëmbajtësi sarven.capadisli@deri.org
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:48 (Etc/UTC)
U krijua Gusht 14, 2011, 16:50 (Etc/UTC)
links:dbpedia 70
namespace http://stats.data-gov.ie/
shortname DataGovIE
triples 12390973
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus