Ky është një verison i vjetër i setit të të dhënave, e modifikuar më Shtator 27, 2010, 18:31 (UTC). Mund të dalloj thelbësisht prej versionit momental .

Moseley Folk Festival Data

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://moseley.dataincubator.org/
Ndryshuar së fundmi Korrik 30, 2016, 07:48 (UTC)
U krijua Korrik 28, 2010, 23:34 (UTC)
links:bbc-music 25
links:data-incubator-discogs 43
links:dbpedia 18
shortname Moseley Folk
triples 1268
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus