Demand of energy for heating by households

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=74&Itemid=
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:32 (UTC)
U krijua Shkurt 14, 2012, 18:20 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus