Burim i pa emëruar

URL: http://doapstore.org/data/dataset_n3.rdf.gz

Nga abstrakti i setit të të dhënave

About Data exposed: provides daily generated dumps with all its DOAP project descriptions Size of dump and data set: size? Notes: 2009-05-24: Both files seem to be empty - hg Openness No...

Burimi: DOAP Store

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit I panjohur
U krijua I panjohur
Formati I panjohur
Licenca License not specified
id3646ed58-16db-4d19-adb3-48a666764f61
package id1d98a780-72d5-45c5-9c64-020944f99835
position1
revision id9f096fa5-5f2b-46d9-bed4-e2aa2d6d2c78
stateactive