Election Sets of Regional Elections 2010

Contains the names of electoral sets and the heads of those on the 2010 Regoinal Elections for whole Greece.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=19&sobi2Id=120&Itemid=
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:47 (UTC)
U krijua Shkurt 14, 2012, 19:11 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus