Ky është një verison i vjetër i setit të të dhënave, e modifikuar më Korrik 22, 2011, 14:27 (Etc/UTC). Mund të dalloj thelbësisht prej versionit momental .

English Index of Multiple Deprivation Score 2010

This dataset contains the main Index of Multiple Deprivation scores for 2010. It was created from data provided by the Department of Communities and Local Government. See here for details.

194892 triples.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://opendatacommunities.org/datasets/imd-score-2010
Autor Bill Roberts
Mirëmbajtësi PublishMyData
Versioni 2011-03-08
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:49 (Etc/UTC)
U krijua Maj 4, 2011, 08:55 (Etc/UTC)
instance-namespace http://opendatacommunities.org/id/IMD/2010/IMD-score/LSOA/
links:odc-lsoa 32482
triples 194892
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus