EU Budget (Scraped)

A scraped version of the EU Budget, created via this scraper

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://github.com/pudo/dpkg-eu-budget
Autor Friedrich Lindenberg
Versioni r115:0413432f4601
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:52 (Etc/UTC)
U krijua Janar 20, 2011, 10:36 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus