Burim i pa emëruar

URL: http://ec.europa.eu/environment/emas/about/participate/sites_en.htm

Nga abstrakti i setit të të dhënave

About Overview of EMAS: The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management tool for companies and other organisations to evaluate, report and improve their environmental...

Burimi: EUROPA - Environment - Emas - Who can participate in EMAS?

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit I panjohur
U krijua I panjohur
Formati I panjohur
Licenca Other (Open)
idb6d4be84-a2a1-431e-b5ed-837f416505de
package ide1362dfe-b64d-46d2-b234-c7f23b9ee022
stateactive