Eurostat - At risk of poverty rate - Regional Time Series

This is the regional times series dataset of the "At-risk-of-poverty" rate by Eurostat - code "ilc_li41".

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=ILC_LI41
Mirëmbajtësi Velichka Dimitrova
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:53 (UTC)
U krijua Janar 25, 2012, 14:36 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus