Finland Ministry of Finance Budget Issues

Të dhënat dhe burimet

Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/01_budgets/index.jsp
Autor bri
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 20:56 (UTC)
U krijua Shkurt 1, 2011, 21:38 (UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus