General urban plan City of Agia Barbara

Contains the general urban plan for the Municipality of Agia Varvara as defined by Gov. 56D/96. The scale digitization of data is 1:10000.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=datasets&browse=publishers&category=24&order=alpha&Itemid=17
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 21:03 (Etc/UTC)
U krijua Shkurt 14, 2012, 18:36 (Etc/UTC)
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus