Ky është një verison i vjetër i setit të të dhënave, e modifikuar më Janar 17, 2012, 13:40 (UTC). Mund të dalloj thelbësisht prej versionit momental .

Gold & Silver Mines Energy Use & GHG Emissions

Industrial Sector – Disaggregated Industries Canada

Table 11: Gold and Silver Mines Secondary Energy Use and GHG Emissions

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/tablestrends2/id_ca_11_e_4.cfm?attr=0
Autor Office of Energy Efficiency
Mirëmbajtësi Office of Energy Efficiency
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2013, 21:06 (UTC)
U krijua Dhjetor 15, 2011, 19:07 (UTC)
agency_link http://oee.nrcan.gc.ca/english/
category Energy & GHG Emissions
date_released
date_updated
department Natural Resources
federal_agency
format HTML, XLS
level_of_government Federal
subtopic Measuring & Inventorying
temporal_coverage-from 2003
temporal_coverage-to 2007
update_frequency
comments powered by Disqus
comments powered by Disqus