Historiku

Ndryshimi Data Autor Mesazhi
0c1ecc... Korrik 30, 2016, 07:48 (Etc/UTC) Tim L REST API: Update object data-incubator-moseley
694fc7... Tetor 23, 2013, 14:25 (Etc/UTC) Leigh Dodds
384e05... Tetor 23, 2013, 14:17 (Etc/UTC) Leigh Dodds
ecc19b... Tetor 23, 2013, 14:17 (Etc/UTC) Leigh Dodds REST API: Update object data-incubator-moseley
5817d1... Tetor 10, 2013, 20:28 (Etc/UTC) None None
aad925... Gusht 15, 2011, 16:50 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-incubator-moseley
4b210d... Korrik 20, 2011, 15:29 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-incubator-moseley
754ed3... Korrik 20, 2011, 15:14 (Etc/UTC) PlanetDataEditor
2b6b4f... Korrik 20, 2011, 09:43 (Etc/UTC) smebs
1bfe96... Korrik 17, 2011, 21:18 (Etc/UTC) Anja Jentzsch REST API: Update object data-incubator-moseley
4973ba... Tetor 6, 2010, 18:17 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73
9389b1... Tetor 6, 2010, 17:29 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 added self-descriptiveness tags
a63cb9... Tetor 5, 2010, 15:52 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object data-incubator-moseley
52f011... Tetor 5, 2010, 15:00 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object data-incubator-moseley
216c82... Shtator 27, 2010, 18:31 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object data-incubator-moseley
a8d4a5... Shtator 27, 2010, 17:28 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object data-incubator-moseley
f59ee3... Shtator 27, 2010, 17:18 (Etc/UTC) https://me.yahoo.com/a/DpgC1eITvdapv0pZvtFIZn8g7q0-#bae73 REST API: Update object data-incubator-moseley
20ec32... Shtator 8, 2010, 23:32 (Etc/UTC) http://claimid.com/iandavis
3f8c0e... Korrik 28, 2010, 23:34 (Etc/UTC) Richard Cyganiak (old)